Prevence

Pravidelné preventivní prohlídky v půlročních intervalech jsou důležité zejména pro včasné odhalení nežádoucích změn zubů i měkkých tkání dutiny ústní, u dětí také pro včasnou diagnostiku ortodontických anomálií.

Děti by měly svou první preventivní prohlídku absolvovat nejpozději do jednoho roku.

Ošetření zubu výplní

Kvalita výplně závisí mimo jiné i na volbě výplňového materiálu.

Amalgám

Jedná se o slitinu rtuti a stříbra, popř. dalších kovů. Amalgámová výplň je pevná, odolná vůči žvýkacímu tlaku, díky obsahu stříbra má antibakteriální vlastnosti.

Hodí se pro rozsáhlé dostavby zubů i pro zhotovení drobnějších výplní, nezastupitelné místo má v případě nevyhovující hygieny pacienta, při vysoké kazivosti a při rekonstrukci zubů, kdy defekt zasahuje pod dáseň.

Nevýhodou je jeho kovový vzhled, proto se jeho použití omezuje na postranní úsek chrupu. Dále chybí vazba na tvrdé zubní tkáně, pro tuto výplň je nutné vytvořit podsekřivý prostor, což často znamená odstranit i část zdravé zubní tkáně.

Fotokompozit

Fotokompozitní výplně jsou volbou číslo jedna ve viditelném úseku chrupu. Navíc během posledních let se jejich složení natolik zdokonalilo, že je možné je použít i v lokalizacích více zatížených žvýkacím tlakem.

Díky chemické vazbě na tvrdé zubní tkáně není nutné vytvářet podsekřivý prostor, při preparaci se odstraní pouze kazivé ložisko, ošetření je tedy maximálně šetrné. Naproti tomu jsou tyto výplně technicky i časově náročnější. Velký důraz je kladen i na spolupráci pacienta. Fotokompozitní výplň není možné zhotovit při nedostatečné péči o hygienu dutiny ústní.

Skloionomery

Tyto materiály mají chemické a fyzikální vlastnosti podobné dentinu, ale nedosahují takových estetických kvalit jako fotokompozitní výplně, jsou méně mechanicky odolné.

V dnešní době našly velké uplatnění v dětské stomatologii jako výplně dočasných (mléčných) zubů. Jejich výhodou je uvolňování fluoridových iontů, které působí jako prevence proti vzniku sekundárního kazu.

Endodontické ošetření

Provádí se při nevratném poškození zubní dřeně (např. vlivem zubního kazu) nebo při zánětlivých změnách v okolí hrotu kořene zubu. Jedná se o ošetření systému kořenových kanálků a dřeňové dutiny zubu.

Toto ošetření provádíme vždy v lokálním znecitlivění.

Používáme moderní systémy nástrojů pro strojové opracování kořenových kanálků. Pomocí přístroje – apexlokátoru - stanovíme přesnou délku kořenového kanálku, aniž bychom museli pacienta rentgenovat. Pro zaplnění kořenových kanálků používáme přístroj Bee fill, tzv. 3D plnění teplou gutaperčou.

Kvalitní endodontické ošetření je důležitým předpokladem pro následné dlouhodobé využití ošetřeného zubu, zároveň je poslední možností záchrany zubu.

Protetické ošetření

Jedná se o rekonstrukci jednotlivých zubů nebo jejich částí pomocí inlejí, onlejí či různých typů korunek (kovových, fasetovaných, metalokeramických, celokeramických) nebo o řešení mezer v zubním oblouku a náhradu ztracených zubů pomocí můstků nebo snímatelných náhrad.

V této oblasti stomatologie klademe důraz především na funkčnost a kvalitu zhotovení práce, která by měla jít ruku v ruce s dobrým estetickým dojmem.

DENTINA
privátní zubní ordinace s.r.o.

Košinova 18a, 612 00 Brno

MAPA >>>
731 185 688
email: dentina@dentina.cz
ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Iveta Janovská
731 185 688
email: janovska@dentina.cz
MDDr. Petra Konečná
731 185 688
email: konecna@dentina.cz
MDDr. Martina Ďurinová
731 185 688
email: durinova@dentina.cz
MDDr. Marek Smička
731 185 688
email: smicka@dentina.cz
Ordinační hodiny:
Po
Út
St
Čt7:30 – 20:00
7:30 – 20:00
7:30 – 15:30
7:30 – 16:00
7:30 – 13:00


DENTÁLNÍ HYGIENA

Bc. Zuzana Zouharová
731 185 688
email: zouharova@dentina.cz
Kristýna Haluzová, DiS.
731 185 688
email: haluzova@dentina.cz
Ordinační hodiny:
Po
St
7:30 – 12:00
15:00 – 20:00
14:00 – 19:00
DENTINA
privátní zubní ordinace s.r.o.

Košinova 18a, 612 00 Brno
IČO: 292 39 508
IČZ: 729 968 23

MAPA >>>
Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
VZP, VoZP, ČPZP,
OZP, RBP-ZP, ZP MV

© 2012 DENTINA DESIGNED BY: JaK & Sap
All rights reserved PHOTOS BY: Jan Sucharda