MUDr. Iveta Janovská

Zubní lékařka

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor Stomatologie, studium ukončila v roce 2008.

Po promoci pracovala ve dvou privátních stomatologických ordinacích v Brně. V roce 2011 založila vlastní zubní praxi Dentina.

MUDr. Janovská je členkou České stomatologické komory.

Své znalosti a dovednosti v oblasti moderní stomatologie nadále rozšiřuje, pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních odborných seminářů a kurzů.

Podílí se na praktické výuce zubních instrumentářek ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Merhautova.

Nabízí citlivý přístup a komplexní péči dospělým i dětským pacientů.


MDDr. Petra Konečná

Zubní lékařka

Vystudovala obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium ukončila s vyznamenáním v roce 2015.

MDDr. Konečná poté pracovala v privátní stomatologické ordinaci v Brně, od ledna 2017 je členkou týmu zubní ordinace Dentina.

Již během studia se zúčastnila mnoha odborných přednášek a kurzů a absolvovala stáže u nás i v zahraničí. Neustále sleduje nové postupy a trendy ve stomatologii a své znalosti dále pravidelně rozšiřuje také na školeních, seminářích a stážích.


MDDr. Martina Ďurinová

Zubní lékařka

Vystudovala obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studium ukončila v roce 2015.

MDDr. Ďurinová po skončení studia pracovala v soukromé zubní ordinaci v Prostějově, od dubna 2017 působí v ordinaci Dentina.

Aktivně rozšiřuje své vzdělání na školeních a seminářích.


MDDr. Marek Smička

Zubní lékař

Vystudoval obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončil v roce 2017.

MDDr. Smička se již během studia zúčastnil několika odborných kurzů a stáží, od září 2017 působí v ordinaci Dentina.


Bc. Zuzana Zouharová

Dentální hygienistka

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně v oboru zubní laborant a později se specializovala na stomatologickou péči v pomaturitním specializačním studiu na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IDVPZ) v Brně.

Od roku 1998 do roku 2005 pracovala jako asistentka na katedře stomatologie v oblasti dentální hygieny. Současně se podílela na výuce v dlouhodobých kvalifikačních kurzech pro zubní instrumentářky a pomaturitních specializacích pro zdravotní sestry, dále v různých kurzech pořádaných Stomatologickým centrem IDVPZ a později Fakultní nemocnicí U sv. Anny.

V roce 2008 promovala na Fakultě zdravotnictví na Prešovské univerzitě v oboru dentální hygiena.

Vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné zdravotnické škole Merhautova v Brně a od roku 2011 také vykonává práci dentální hygienistky v zubní ordinaci Dentina.

Pravidelně se věnuje přednáškové činnosti, publikuje v odborných časopisech.

Je členkou aprobační komise Ministerstva zdravotnictví pro dentální hygienistky, členkou Asociace dentálních hygienistek a členkou redakční rady časopisu StomaTeam.

V roce 2008 vydalo nakladatelství ERA její publikaci Zdravý úsměv, péče o zuby a dásně.


Kristýna Haluzová, DiS.

Dentální hygienistka

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Brně, poté studovala na vyšší odborné škole obor Diplomovaná dentální hygienistka. Studium ukončila v roce 2017.

V současné době rozšiřuje své vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Aneta Holubová

Zubní instrumentářka

Absolvovala kurz v oboru zubní instrumentářka. Poté pracovala v soukromém stomatologickém centru v Brně. Od ledna 2017 působí v zubní ordinaci Dentina. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí.


Lenka Skalová

Zubní sestra

Absolvovala Střední zdravotnickou školu, poté kurz v oboru Zubní instrumentářka. Pracovala v ordinacích při IDVPZ, kde absolvovala krátké povinné stáže na všech stomatologických oborech, zejména na pracovištích se specializací na fixní a snímací protetiku. Po mateřské dovolené pracovala na ortodoncii a posléze i na stomatochirurgii. Od září 2017 pracuje v ordinaci Dentina.


Edita Mozgvová

Zubní instrumentářka

Absolvovala kurz v oboru zubní instrumentářka. Od září 2017 působí v zubní ordinaci Dentina.


MDDr. Sandra Groligová

Zubní lékařka

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor Zubní lékařství, studium ukončila v roce 2010.

Již během studia se intenzivně připravovala na svoji budoucí profesi formou mimoškolních vzdělávacích kurzů a stáží. Díky vynikajícím studijním výsledkům jí byla umožněna účast na stáži na maltské univerzitě (University of Malta) v nemocnici Mater Dei a na praktickém kurzu estetické a moderní stomatologie v Lichtenštejnsku.

Po promoci pracovala dva roky v privátní stomatologické ordinaci v Břeclavi. Od června 2012 posílila tým zubní ordinace Dentina.

MDDr. Groligová je členkou České stomatologické komory.

V zájmu zdokonalování svých teoretických i praktických znalostí se pravidelně účastní odborných seminářů a kurzů.

Jejím cílem je nabídnout svým klientům profesionální a pečlivě odvedenou práci.

MDDr. Groligová je v současnosti na mateřské dovolené.


MUDr. Jindra Kuchyňková

Zubní lékařka

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor Stomatologie, studium ukončila v roce 2008.

Po promoci pracovala v privátní zubní ordinaci v Hodoníně, v roce 2009 založila vlastní zubní praxi, kde působila 5 let. Od roku 2015 je členkou týmu ordinace Dentina.

MUDr. Kuchyňková je členkou České stomatologické komory.

Ve svém oboru se snaží neustále zdokonalovat jak po teoretické, tak po praktické stránce. Účastní se mnoha zahraničních i tuzemských seminářů.

Přistupuje ke všem svým pacientům, dospělým i dětem, citlivě a s maximálním nasazením. Samozřejmostí je bezbolestné ošetření.

MUDr. Kuchyňková je v současnosti na mateřské dovolené.

DENTINA
privátní zubní ordinace s.r.o.

Košinova 18a, 612 00 Brno

MAPA >>>
731 185 688
email: dentina@dentina.cz
ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Iveta Janovská
731 185 688
email: janovska@dentina.cz
MDDr. Petra Konečná
731 185 688
email: konecna@dentina.cz
MDDr. Martina Ďurinová
731 185 688
email: durinova@dentina.cz
MDDr. Marek Smička
731 185 688
email: smicka@dentina.cz
Ordinační hodiny:
Po
Út
St
Čt7:30 – 20:00
7:30 – 20:00
7:30 – 15:30
7:30 – 16:00
7:30 – 13:00


DENTÁLNÍ HYGIENA

Bc. Zuzana Zouharová
731 185 688
email: zouharova@dentina.cz
Kristýna Haluzová, DiS.
731 185 688
email: haluzova@dentina.cz
Ordinační hodiny:
Po
St
7:30 – 12:00
15:00 – 20:00
14:00 – 19:00
DENTINA
privátní zubní ordinace s.r.o.

Košinova 18a, 612 00 Brno
IČO: 292 39 508
IČZ: 729 968 23

MAPA >>>
Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
VZP, VoZP, ČPZP,
OZP, RBP-ZP, ZP MV

© 2012 DENTINA DESIGNED BY: JaK & Sap
All rights reserved PHOTOS BY: Jan Sucharda